Karma peksab jalaga

Urmo Mark peksis inimesi pähe lootuses, et sinna mõistus pähe tuleb.

Kes murdis 2007. aastal Taavi Rõivase ninaluu? Kas see võis olla 3 korda inimese peksmise eest süüdi mõistetud retsidivist “karma peksab jalaga” Urmo Mark?

Hoiduge kontaktist inimesega Urmo Valle või uue nimega Urmo Mark(kasutab telefoni 55557141 metsahange.ee portaal), sest kergemal juhul ta lihtsalt laimab teid, halvemal korral muutub väljapressijaks ja kaotate sadades eurodes raha ning enda maine. Tegemist on vägivaldse inimesega, kellele on mõistetud 3 kriminaalkaristust ja reaalselt vangis istunud 4 kuud + 3 päeva eelvangistuses, sest “karma peksab jalaga,” nagu ta väljendub.

Urmol on huvitav väljend: “karma tagus jalaga.” Selle mõistmiseks tuleb lugeda kohtuotsuseid ja järeldada, et temaga kokkupuutumine on saatuse määratud kannatus.

Taavi Rõivas langes rünnaku ohvriks ja tal löödi ninaluu puruks. Urmo Mark kommenteerib: "Karma tagus juba siis jalaga perse! Nüüd saaks raudselt tongi (naer)"
Taavi Rõivas langes rünnaku ohvriks ja tal löödi ninaluu puruks. Urmo Mark kommenteerib Facebookis pablo.von.pedro kontoga: “Karma tagus juba siis jalaga perse! Nüüd saaks raudselt tongi (naer)” Harri Labat: “Liiga lahja aga algus seegi(naer)” uus ilmakodanik Annabel Mark.

.

19 aastaselt 4 kuud vangis

Kohtuasja number: 1-07-6404\1
Menetlusliik: Kriminaalasi
Kohus: Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja
Lahendi liik: Kohtuotsus
Lahendi alaliik:
Kohtunik / kohtu koosseis:  –
Kohtuasja alguse kuupäev: 22.05.2007
Menetluse liik: Kohtu I astme menetlus
Menetluse alguse kuupäev: 22.05.2007
Asja kategooria:
Märksõna:
Lahendi kuupäev: 22.05.2007
Lahendi jõustumised: 07.06.2007

Kriminaalasi Urmo Valle süüdistuses KarS 121 järgi lühimenetluses
Prokurör Peeter Pool
Süüdistatav Urmo Valle ik 38710082747, Eesti Vabariigi kodanik,
põhiharidus, ei tööta, varem kriminaalkorras karistatud:1)
13.04.2007.a. Tartu Maakohtu poolt KarS § 199 lg 2 p 7,8 järgi
vangistusega 3 kuud KarS § 73 sätete kohaldamisega katseajaga 3
aastat, karistatus kustumata,

Vastavalt KarS § 65 lg 2 suurendada mõistetud karistust Tartu Maakohtu 20.04.2007.a. otsusegamõistetud ärakandmata karistuse – 3 kuud vangistust – võrra ning mõista liitkaristuseks 4 kuud vangistust.
Kohaldada U. Valle suhtes tõkendina vahistamist ning karistuse algust arvata alates kinnipidamisest 21.05.2006.a.. Välja mõista U. Vallelt riigituludesse sundraha 2700.- krooni ja menetluskulud 1639,00 krooni.

Tookord kehtinud Karistusseadustik https://www.riigiteataja.ee/akt/12792390

2. jaotis Vägivallateod
§ 121. Kehaline väärkohtlemine
Teise inimese tervise kahjustamise eest, samuti löömise, peksmise või valu tekitanud muu kehalise väärkohtlemise eest – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

Kahjuks ei selgu otsusest, keda Urmo Valle lõi, peksis või tekitas valu. Küll on olemas tunnistus inimeselt, kellele Urmo Valle helistas 20.04.2010 telefonilt 53341147 seoses tema poolt saadetud Calendar OÜ (spam) kirjade avaldamisega internetis. Jutuajamise käigus küsis Valle: “Kas oled inimese ninaluu puruks löönud?” Talle vastati eitavalt, sest kõne saaja on õiguskuulekas ja rahumeelne inimene. Sellele vastas Urmo: “Mina küll olen. Tead kui omapärast häält teeb luu purunemine.” See võis ka olla põhjus, miks tema ja firma teise osaniku Anna Stranbergi B2B spam ehk firmade rämpsposti info tookord tõesti eemaldati(Calendar OÜ). Kui on valida terve ninaluuga elamine või Urmo Valle ja Anna Stranbergi kirjade ärakustutamine, siis on loomulik hoida enda tervist ja kustutada ähvarduse peale sissekanne internetist.

Minuga juhtus see nii, et palju aastaid tagasi tuli firma postkasti Calendar OÜ reklaam ja tegin selle spam kirjana avalikuks. Siis helistas Urmo. Mul on telefonis tema tookordne number Urmo Valle 53341147 ja kuupäev 20. aprill 2010.

Kõne sisu oli järgnev. Urmo Valle rääkis, et ta tegeleb postitamisega enda klientide nimekirjadele ja nimekiri olevat väike. Saatvat seda käsitsi Outlooki programmiga. Olen süüdi, et mainisin Urmole tookordset võimalust saata serveris asuva tarkvaraga sõnumeid. Ma ei nimetanud ühtegi programmi. Vallel tärkas huvi, sest ta ise seda ei osanud. Tahtis teha koos äri, et tema oleks müügimees ja mina teeksin tehnilise osa. Kindlasti keeldusin, sest postkasti risustav sitapea ei ole koostööks sobiv inimene. Samuti olin aastaid võidelnud postkasti risustajatega. Hakata nüüd ise üheks selliseks, oleks absurdne. Urmo on küll libekeelne aga mind telefonis ära ei peta, et hakkaksin võhivõõra inimesega äri ajama(tema heaks töötama).

Teine ohumärk, miks ma temaga ainult 1 korra suhtlesin, oli jahmatama pannud küsimus. “Kas oled inimese ninaluu murdnud?” Selgitasin, et mina ei ole vägivaldne inimene ega kakle. Siis kommenteeris Urmo, et “Mina küll olen. Tead kui omapärast häält teeb luu purunemine.” Selline inimene on ohtlik. Olen kuni praeguse ajani puhta mainega, mind Karistusregistrist ei leia. Siis ma veel ei teadnud, et Urmo Valle on süüdi mõistetud kriminaal just vägivaldse kuriteo sooritamise pärast. Mõtlen hirmuga, et kusagil Eestis ongi inimene, kelle näo Urmo Mark sandistas.

Allikas: anonüümseks jääda sooviv inimene, keda Urmo Mark on ähvardanud viimastel aastatel erinevat spam kirju saatnud firmade nimede avaldamise eest ja esitanud väljapressiva nõude, et Urmo firmade kohta kirjutatud faktid peavad kaduma või muidu juhtub…

Millal ja kelle ninaluu Urmo Valle puruks lõi, jäi 2010. aasta telefonivestluses täpsustamata, sest sellise info teadasaamine tundus asjast kõnelenud allikale liialt ohtlikuna. See inimese ninaluu purukslöömine võis juhtuda Urmo Valle esimese kuriteo toimepanemisel mais 2006 kuni helistamiseni aprillis 2010 ja sinna vahemikku jääb ka oktoober 2007, millal Pärnu ööklubis Strand löödi Reformierakonna noorpoliitiku ja Riigikogu liikme Taavi Rõivase ninaluu katki. Kurjategija jäi tookord tabamata(tänapäeval ei õnnestunud meediast vastupidist infot leida). Urmo Valle süüdimõistev kohtuotsus jõustus 7.06.2007 ja 4 kuud vangistust tähendab, et ta vabaneski 7. oktoobri paiku(vahetult enne oma 20. sünnipäeva 8. oktoobril) . Taavi Rõivast rünnati 22. oktoobril 2007.

Tuleb märkida, et selle ähvarduse tegemise ajal aprillis 2010 oli Calendar OÜ ainus juhatuse liige Anna Stranberg(11.01.2010 – 01.07.2010) ning tõenäoline kasusaaja Urmo tegevusest. 1. juulist 2010 oli Calendar OÜ ainus juhatuse liige Urmo Valle ja seda kuni firma kuulsusetu kustutamiseni 2016 sest majandusaasta aruandeid ei esitatud.

Ettevõtja: Calendar OÜ
Äriregistri kood: 11877344 Vana registri number:
Staatus: Kustutatud (20.01.2016) Esmakande aeg: 11.01.2010
Õiguslik vorm: Osaühing Osa-/ aktsiakapital:
Aadress: P. Pinna tn 17-45, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13615

Nii Anna kui Urmo on ka 2017. aastal äripartnerid uutes asutatud firmades. Info lehe lõpus.

22. aastaselt retsidivist

Vanglas käimine Urmo Valle käitumist ei muutnud ja järgmises kuriteos süüdi mõistmisega sai temast retsidivist ehk rets. Kuigi kõnekeeles mõistetakse retsina raske(hirmsa) kuriteo sooritajat, siis definitsiooni järgi on see pärast karistamist uue kuriteo toime pannud isik = retsidivist (allikas Eesti Õigekeelsussõnaraamat http://eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=retsidivist&F=M ).

Eesti kohus mõistab liiga kergeid karistusi, teistkordne vägivaldne rünnak inimese vastu jäi tingimisi karistuseks 18 kuulise katseajaga.

Kohtuasja number: 1-10-8752/3
Menetlusliik: Kriminaalasi
Kohus: Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja
Lahendi liik: Kohtuotsus
Lahendi alaliik:
Kohtunik / kohtu koosseis:  –
Kohtuasja alguse kuupäev: 01.07.2010
Menetluse liik: Kohtu I astme menetlus
Menetluse alguse kuupäev: 01.07.2010
Asja kategooria:
Märksõna:
Lahendi kuupäev: 01.07.2010
Lahendi jõustumised: 09.07.2010

01. juulil 2010.a. Tallinnas
Harju Maakohus koosseisus
kohtunik Margot Mikler
sekretär Moonika Rubizova juuresolekul
prokurör Algis Sepp
kaitsja Eva Rivis osavõtul
arutatus kiirmenetluse korras avalikul kohtuistungil
kriminaalasja Urmo Valle Ik 38710082747 , EV kodanik, põhiharidus, emakeel – eesti keel, töö. C eluk. xxx, varem karistatud viimati 22.05.2007.a. Harju Maakohtu poolt KarS 121 järgi vangistusega 4 kuud
süüdistuses KarS § 121 järgi.
juhindudes KrMS §173 lg 1 p 1; § 175 lg 1 p 4,9; § 237; § 238 lg 1 p 4; § 238 lg 2 ; § 256-5
lg 1 p 2 , § 256-5 lg 2 ; § 311 ja § 313, KarS § 74 kohus
o t s u s t a s
Süüdi tunnistada Urmo Valle KarS § 121 järgi ja karistada vangistusega 5 kuud.
Vähendada KrMS § 238 lg 2 kohaselt mõistetavat karistust ühe kolmandiku võrra, mõistes
lõplikuks ärakandmisele kuuluvaks karistuseks tähtajalise vangistuse 3 kuud ja 10 päeva.
Vastavalt KarS § 68 lg 1 arvata eelvangistuses viibitud aeg Urmo Vallel 29.06.2010.a. kuni
01.07.2010.a. s.o 3 päeva karistusaja hulka, kandmata karistus vangistus 3 kuud ja 7 päeva.
Vastavalt KarS § 74 lg 1 ja lg 3 jätta vangistus Urmo Valle suhtes tingimuslikult kohaldamata
ning määrata, et mõistetud vangistust ei pöörata täitmisele kui Urmo Valle 18 kuulise katseaja
jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab KarS § 75 lg 1 käitumiskontrolli ajaks
pandud kontrollnõudeid- elama kohtu määratu alalises elukohas , ilmuma kriminaalhooldaja
määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimiseks, alluma
kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise
ja elatusvahendite kohta, saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks
kauemaks kui 15 päevaks, saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või
õppimiskoha vahetamiseks.
Vastavalt KarS § 75 lg 2 p 2 kohustada Urmo Vallet katseajal mitte tarvitama alkoholi.Katseajaks määrata Urmo Valle Tallinna Vangla määratud kriminaalhooldusametniku järelevalve alla.
Kriminaalhooldusosakonna juhataja
KarS § 78 p 1 alusel arvestada Urmo Vallele määratud 18 kuulise katseaja algust alates
kohtuotsuse kuulutamisest, so alates 01.07.2010.a.
Urmo Valle vabastada vahi alt.
Välja mõista Urmo Vallelt 3262 krooni sundraha ja 1500 kaitsjatasu krooni riigi tuludesse.

Tookord kehtinud Karistusseadustik https://www.riigiteataja.ee/akt/13326359

2. jaotis Vägivallateod

§ 121. Kehaline väärkohtlemine
Teise inimese tervise kahjustamise eest, samuti löömise, peksmise või valu tekitanud muu kehalise väärkohtlemise eest – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

Pöörake tähelepanu, et eelvangistuses viibis Urmo Valle 29.06.2010.a. kuni 01.07.2010 ehk napilt 2 kuud pärast seda kui oli Calendar OÜ spam kirjade info mahavõtmist nõudnud ja küsinud ninaluu purukslöömise kohta. On tõenäoline, et Urmo läks vangi Anna Stranbergi käsku täites, sest samal päeval Urmo vabanemisega eelvangistusest, vahetus Calendar OÜ juhatus: Anna lahkus, Urmo Valle tuli asemele.

22. aastaselt 3. karistus grupis kallaletungimise eest

14.05.2010 toimus Urmo Valle raskeim ja ohtlikeim rünnak, kus ta peksis grupis teise mehega Tartu kesklinnas asuvas Barclay pargis inimest ja ründasid koos ka neid takistada proovinud inimest. See toimus vähem kui 1 kuu pärast seda kui oli ähvardanud tagajärgedega kui Anna Stranberg ja Calendar OÜ reklaamkirja kritiseeriv avaldamine ei lõppe. Kohtuotsused tehti juulis 2010. ja märtsis 2012. aga nende eel oleks võinud olla veel muu rünnak inimesele, sest Urmo Valle (uue nimega Urmo Mark) ei suuda emotsioone kontrollida. Ta muutub vägivaldseks ja tema põhiharidus on intelligentsuse piir. Õnneks on tal 2010. aastast kõrval Anna Stranberg, kellega tal on ühine firma ja Annabel.

Tookord kehtinud Karistusseadusik: § 263. Avaliku korra raske rikkumine
Rahu või avaliku korra rikkumise eest, kui see on toime pandud:
1) vägivallaga;
2) vastuhakkamisega avalikku korda kaitsvale isikule;
4) grupi poolt, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

Kohtuasja number: 1-10-15336/14
Menetlusliik: Kriminaalasi
Kohus: Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Lahendi liik: Kohtuotsus
Lahendi alaliik:
Kohtunik / kohtu koosseis: Rutt Teeveer
Kohtuasja alguse kuupäev: 22.11.2010
Menetluse liik: Kohtu I astme menetlus
Menetluse alguse kuupäev: 22.11.2010
Asja kategooria:
Märksõna:
Lahendi kuupäev: 20.03.2012
Lahendi jõustumised: 05.04.2012

Lühidalt oli siis kuritegu selline, et Urmo Mark ja tema semu peksid Tartus inimest ja ründasid siis kolmandat, kes proovis seda takistada. Sellest ka süüdistus grupi poolt ja vastuhakkamisega korda kaitsvale isikule. Seejuures virutas Urmo pudeliga inimesele pähe ehk kriminaale tundva Koit Pikaro määratlust kasutades, lõi pudeli “roosiks” ja veristas inimest.

Kohtuotsus kriminaalasjas number 1-10-15336/14

Süüdi tunnistada URMO VALLE KarS § 263 p-de 1,3,4 järgi ja karistuseks mõista 6 (kuus)
kuud vangistust.
KarS § 74 lg-te 1 ja 3 alusel määrata, et vangistus jäetakse tingimisi kohaldamata ning ei
pöörata täielikult täitmisele, kui Urmo Valle ei pane 2 (kahe) aasta pikkuse katseaja jooksul
toime uut kuritegu ja täidab KarS § 75 lg-s 1 sätestatud kontrollnõudeid.
Süüdimõistetu on katseajal kohustatud:
1. elama kohtu määratud alalises elukohas-
2. ilmuma kriminaalhooldusametniku määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;
3. alluma kriminaalhooldusametniku kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;
4. saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;
5. saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks.
KarS § 75 lg 2 p 2 alusel määrata Urmo Vallele kohustus katseajal mitte tarvitada alkoholi ja
narkootikume.
Määrata Urmo Valle katseajaks Tallinna Vangla Kriminaalhooldusosakonna vastava talituse
juhataja poolt nimetatava kriminaalhooldusametniku järelevalve alla.

KrMS § 175 lg 1 p-de 4, 5, 9,10; § 179 lg 1 p 2 ja § 180 lg 1 välja mõista Urmo Vallelt
menetluskuluna:
sundraha 435 (nelisada kolmkümmend viis) eurot;
2kohtueelses menetluses kaitsjale makstud tasu 57 (viiskümmend seitse) eurot 52 senti;
kriminaaltoimikust koopia tegemise kulu 2 (kaks) eurot 77 senti;
postikulu 8 (kaheksa) eurot 25 senti.

Kriminaalasjas süüdistatakse Urmo Valle ́t selle, et tema rikkudes rahu ja avalikku korda
14.05.2010.a kella 01 paiku Tartu kesklinnas asuvas Barclay pargis, peale seda kui Margos Teos oli
algatanud sõnavahetuse pargis istunud seltskonnaga, tungis grupis koos Margos Teos ́ega kallale
M.L. ́ile kellele valas õlut pähe ning seejärel viskas õllepudeliga vastu pead, mille tagajärjel
tekitas M.L. ́ile tervisekahjustuse ja seejärel tungis kallale grupis koos Urmo Valle ́ga avalikku
korra kaitsele asunud A.R. ́le keda löödi samuti pudeliga pea piirkonda ning hiljem veel rusikaga
veel pea piirkonda tekitades oma tegevusega A.R. l ́le füüsilist valu.
Kuriteo kvalifikatsioon: Rahu või avaliku korra rikkumisega, kui see oli toime pandud vägivallaga,
vastuhakkamisega avalikku korda kaitsvale isikule, ja grupi poolt, pani Urmo Valle toime KarS
§ 263 p.1,2,4 järgi kvalifitseeritava kuriteo.
Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus: Tsiviilhagi esitatud ei ole.
Karistuse liik ja määr:
KarS § 263 p. 1,2,4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale
Urmo Valle karistuseks 6 kuud vangistust.
KarS § 74 lg.1 alusel määrata, et 6 kuud vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Urmo Valle
2 aasta
pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut kuritegu ja täidab talle KarS §-s 75 lg 1
sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid:
Elab kohtu määratud alalises elukohas;
Ilmub kriminaalhooldaja määratud ajavahemiku järel kriminaalhooldusosakonda registree-
rimisele;
• Allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle andmeid oma kohustuste
täitmise ja elatusvahendite kohta;
• Saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui
viieteistkümneks päevaks;
• Saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks.
KarS § 75 lg.2 alusel kohustada Urmo Valle ́t katseaja kestel mitte tarvitama alkoholi ega
narkootikume.

Hea uudis on see, et Tartus jäi Urmo ronnatud inimeste ninaluu terveks. Muidu oleks vigastuste tekitamise pärast raskem karistus ja mitte tingimisi).

Ninaluu murdmine oli “rusikaga vastu kaalikat koputamine”

Urmo Mark annab kommentaari, miks ta enam ei ole nimega Urmo Valle ja kes olid inimesed, keda ta peksis ning sai kriminaalkaristuse. Tal on arusaamine, et ohvrid väärisid rünnakut, sest tegi seda “lootuses, et sinna mõistus pähe tuleb.”

Urmo Mark peksis inimesi pähe lootuses, et sinna mõistus pähe tuleb.
Urmo Mark: Kriminaalasja sain ma kuna koputasin oma rusikaga paarile samasugusele klounile nagu  vastu kaalikat, lootuses, et sinna mõistus pähe tuleb

PS! Nimevahetust ma ei teinud sellepärast, et kuna ma olen krimkorras karistatud või kuna saadan “spämmi”. Nimevahetuse tegin ma, sest mul on isa perekonnanimi ja ma isegi ei tunne teda. Kriminaalasja sain ma kuna koputasin oma rusikaga paarile samasugusele klounile nagu  vastu kaalikat, lootuses, et sinna mõistus pähe tuleb. Ma loodan, et need inimesed mõtlevad nüüd teisiti ja loodan, et leidub keegi kunagi, kes ka … mõistuse pähe koputab Ja pealegi statistiliselt on kogu Eesti elanikkonnast 2/3 nii või naa haldus- ning kriminaalkorras karistatud. Meie õigussüsteem on lihtsalt ebaõiglane.

Allikas: Urmo Valle kirjutatud blogi 2017

Siinkohal Urmo Mark eksib. Kriminaalkorras karistatuid ehk kuriteo sooritajaid (vange) on Eestis suurusjärgus 3000 inimest aastas. Küll on õige, et Karistusregistrisse on kantud väärtegude ehk liiklustrahvidega koos rohkem kui pooled Eesti täiskasvanud inimesed. Kui Urmo Mark istus vangis, siis oli Eestis aasta lõpus ilus meeldejääv number vange – 3456.

Suurim vangide arvu vähenemine tuli 2006. ja 2007. aasta võrdluses, aastaga langes vanglas viibivate isikute arv 4310-lt 3456 inimeseni.

Allikas: www.postimees.ee/517158/viie-aastaga-on-vangide-arv-vahenenud-1000-vorra

Anna ja Urmo ühine äritegevus

Kui 2010. aastal alustas Anna Stranberg firmaga Calendar OÜ-ga, siis pärast 1.07.2010 Urmo Valle vabanemist eelvangistusest(3 päeva, lugege 2. kriminaalasja), vormistati firma tema nimele.

Urmo on tehniline töötaja, kes saadab “reklaami” ehk firmadele spam kirju ja Anna on aju, kes annab töökäsud. Näiteks hoolitseb Calendar OÜ maine pärast(pannes Urmo ähvardavaid kõnesid tegema) ja raamatupidamise eest. Kuid mõnikord ei allu mees käskudele ja korraldab midagi kriminaalset, misjärel Anna distantseerub.

Anna Stranberg juhitud firmad(kindlasti on seal ka Urmo tegev):

11.01.2010 – 01.07.2010 CALENDAR OÜ juhatuse liige, Registrikood: 11877344, Esmakande aeg: 11.01.2010, Kustutatud (20.01.2016)
Esmakande aeg: 16.09.2014 PIKKSILM MEEDIA OÜ (varasem nimi Stranmark) Juhatuse liige Registrikood: 12721124
Esmakande aeg: 12.08.2015 KINGIKAUPMEES OÜ Juhatuse liige Registrikood: 12893753 Asutatud sissemakset tegemata Esmakande aeg: 14.08.2015 SWISS TRANSPORT OÜ Juhatuse liige Registrikood: 12895410 Asutatud sissemakset tegemata

Urmo Valle nimel olnud firmad on kõik ebaõnnestunud ehk kustutatud:

Esmakande aeg: 11.01.2010, Kustutatud (20.01.2016). Urmo Valle juhatuse liige 01.07.2010 – 20.01.2016 CALENDAR OÜ, Registrikood: 11877344,
Esmakande aeg: 31.05.2012, Kustutatud (29.01.2016). SCANDINAVIAN MARKETING OÜ, Urmo Valle juhatuse liige 31.05.2012 – 29.01.2016, registrikood 12295199
Esmakande aeg: 02.12.2010, Kustutatud (23.05.2017). TEEMANT KINNISVARA OÜ,Urmo Mark juhatuse liige 20.06.2014 – 23.05.2017, registrikood 12026022(kas põhjalaskmise tankist?)
Esmakande aeg: 09.04.2009, Kustutatud (24.05.2017). SEERUM KINNISVARA OÜ, Urmo Mark juhatuse liige 30.06.2014 – 24.05.2017, registrikood 11627297(kas põhjalaskmise tankist?)
Esmakande aeg: 30.07.2013, Kustutatud (15.06.2017). SCANDINAVIAN TRANSLATION OÜ, Urmo Valle juhatuse liige 30.07.2013 – 15.06.2017, registrikood 12512975.(asutati ilma sissemakseta)
Esmakande aeg: 26.03.2013, Kustutatud (15.06.2017). SCANMARK EST OÜ, Urmo Valle juhatuse liige 26.03.2013 – 15.06.2017, registrikood 12444541(asutatud ilma sissemakseta, Urmo juhitud algusest kuni kustutamiseni)
Esmakande aeg: 20.09.2012, 21.04.2017.a määrusega nr Ä 10173992 / 4 otsustati kustutada Estonian Marketing OÜ (registrikood 12348783) äriregistrist ja teha äriregistri registrikaardile kustutamise kanne äriseadustiku § 60 lõike 3 alusel. Alates asutamisest Urmo Valle ESTONIAN MARKETING OÜ juhatuse liige.
Esmakande aeg: 07.11.2013, Kohus toimetab isikule, WMW Kinnisvara OÜ (registrikood: 12566089), avalikult kätte 21.04.2017 määruse nr Ä 10189460 / 3 väljavõtte: Kustutada WMW Kinnisvara OÜ (registrikood 12566089) äriregistrist ja teha äriregistri registrikaardile kustutamise kanne äriseadustiku § 60 lõike 3 alusel. Alates asutamisest on Urmo Mark, isikukood 38710082747, WMW KINNISVARA OÜ juhatuse liige.
Esmakande aeg: 26.03.2009, Kohus toimetab isikule, Seitse ratast OÜ (registrikood: 11620651), avalikult kätte 20.04.2017 määruse nr Ä 10127264 / 9 väljavõtte: Kustutada Seitse ratast OÜ (registrikood 11620651) äriregistrist ja teha äriregistri registrikaardile kustutamise kanne äriseadustiku § 60 lõike 3 alusel. Alates 17.04.2014 kuni kustutamise määruseni on SEITSE RATAST OÜ juhatuse ainus liige Urmo Mark, isikukood 38710082747.(jälle tankist, kes laseb kellegi teise firmal kustuda).
Esmakande aeg: 21.04.2015, alates 30.11.2015 on PRIMA VELLOCE OÜ juhatuse ainus liige Urmo Mark, isikukood 38710082747. Tundub taaskord tankisti tööna. Seekord on juhtum tähelepanuväärne, sest firmal on käibemaksu võlg 30 tuhat eurot just eelmisest omanikust ja Urmo Valle ajal on sellele lisandunud intress 18,5 eurot päevas ehk 557 eurot kuus. Firmal puuduvad majandusaasta aruanded. Sellele pole kustutamise otsust tehtud just maksuvõla pärast.

maksukohustuslasel Prima Velloce OÜ (12837393) maksude ja maksete võlg 30 934 EUR, seisuga 14.07.2017 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 9 430,88 eurot.
maksukohustuslasel Prima Velloce OÜ (12837393) maksude ja maksete võlg 30 934 EUR, seisuga 14.07.2017 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 9 430,88 eurot.

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel Prima Velloce OÜ (12837393) maksude ja maksete võlgu seisuga 14.07.2017 järgmiselt:

Nõude liik Maksuvõlg (EUR) Sh tasumisgraafikus (EUR) Sh vaidlustatud (EUR)
Käibemaks 30 934,85 0,00 0,00
KOKKU: 30 934,85 0,00 0,00

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel Prima Velloce OÜ (12837393) seisuga 14.07.2017 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 9 430,88 eurot.

Maksukohustuslasel on maksuvõlg alates 21.09.2015.

Kommentaar Urmo Mark: “Ettevõtted ikka lähevad tuksi, olen 29. aastat vana ja aega on veel miljonit teenida.” Allikas Urmo Valle kirjutatud blogi.

Siiani on Urmo Valle omanud osalust 6 kustutatud firmas, 3 kustutamise otsusega firmas ja 1 firmas, millel on maksuvõlg 40 365 eurot (kasvab iga kuuga 557 eurot).