Petufirma keeldub kustumast

03.09.2007 registreeriti Eesti Äriregistirs Directa OÜ (registrikood 11418748). Sellel olid samad omanikud, mis soomes tegutseval Directa OY-l. See oli kataloogi pettusel põhinev äriskeem. Täiendav info kinnitab, et Emateab.ee esitab algul info kontrollimise sildi all 474 kroonise liitumisarve (395 + käibemaks) ja aasta hiljem uue, 4500 kroonise. 2010. aastal oli emateab.ee portaali omanikuks Directa OÜ. Selle […]